O mnie

Z wykształcenia jestem psychologiem, prowadzę psychoterapię dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz rodzin głównie w podejściu systemowym i narracyjnym. Zapraszam wszystkich, którzy chcieliby przyjrzeć się sobie, swoim relacjom z innymi lub potrzebują wsparcia dla siebie, swoich bliskich w trudnych sytuacjach życiowych, w poradzeniu sobie z problemem. Podczas wspólnych spotkań ważne jest dla mnie stworzenie dla drugiej osoby bezpiecznej, pełnej szacunku przestrzeni uwzględniającej jej autonomię, zasoby oraz indywidualne potrzeby.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej.

Wykształcenie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu- 2011r. ukończone studia magisterskie na kierunku psychologia, specjalność psychologia kliniczna
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu- w trakcie kształcenia podyplomowego specjalizacyjnego z psychologii klinicznej ( subspecjalizacja- neuropsychologia)
 • Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej w Poznaniu- ukończone 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne. Obecnie w procesie certyfikacji

Ukończone kursy, szkolenia:

 • Kurs Zaawansowany Psychoterapii Systemowej Indywidualnej, Par, Rodzinnej i Grupowej prowadzony przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej
 • Kurs Podstawowy Psychoterapii Systemowej prowadzony przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej
 • Stosowanie i interpretowanie skal inteligencji i rozwoju dla dzieci w wieku przedszkolnym IDS, Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • Neuropsychologia kliniczna dziecka, Pracownia Pomocy Psychologicznej dla Dzieci Młodzieży i Rodzin w Sopocie, prowadząca - prof. Aneta Borkowska
 • Terapia dziecka z mutyzmem selektywnym/wybiórczym - I, II etap, Centrum Terapii Mutyzmu, Warszawa
 • Wczesna interwencja psychologiczna wobec małego dziecka i jego rodziny- problemy kliniczne w pierwszych trzech latach życia dziecka, Pracownia Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży i Rodzin w Sopocie, prowadząca – dr hab. Grażyna Kmita
 • Metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne
 • III stopniowy kurs doskonalący terapia behawioralna dzieci z autyzmem
 • PECS - poziom I
 • Makaton - poziom I
 • Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się osób niemówiących – poziom podstawowy oraz zaawansowany, Stowarzyszenie Mówić Bez Słów