Psychoterapia osób dorosłych

Zapraszam wszystkich, którzy chcieliby przyjrzeć się sobie, swoim relacjom z innymi lub potrzebują wsparcia dla siebie, swoich bliskich w trudnych sytuacjach życiowych, w poradzeniu sobie z problemem. Podczas wspólnych spotkań ważne jest dla mnie stworzenie dla drugiej osoby bezpiecznej, pełnej szacunku przestrzeni uwzględniającej jej autonomię, zasoby oraz indywidualne potrzeby.

Zapraszam osoby, które zmagają się z:

 • długotrwałym smutkiem, zmęczeniem, rozdrażnieniem
 • brakiem motywacji, poczuciem beznadziejności
 • samookaleczaniem
 • lękiem, z zaburzeniami nastroju (np. z depresją), z zaburzeniami psychosomatycznymi
 • z zaburzeniami odżywiania
 • z niską samooceną, poczuciem bycia nieakceptowanym/nieakceptowaną
 • kryzysem życiowym
 • zdarzeniem traumatyzującym i zmagają się z konsekwencjami traumy
 • cierpią z powodu nadużyć w przeszłości, doświadczyły przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej
 • doświadczają napięć i stresów dnia codziennego

Oferta

Na wstępie odbywa się kilka (1-3) spotkań konsultacyjnych, po których wspólnie ustalimy, czy i jaka będzie forma naszej dalszej współpracy (np. jednorazowa konsultacja, wsparcie psychologiczne, psychoterapia indywidualna).


Cennik

Konsultacja, psychoterapia trwa 50 min.

 • konsultacja psychologiczna - 180 zł
 • psychoterapia indywidualna - 180 zł
 • EMDR - 180 zł
 • Brainspotting - 180 zł