Psychoterapia dzieci i młodzieży

Psychoterapia indywidualna dla dzieci, szczególnie tych młodszych przypomina często swobodną, niekierowaną zabawę opartą na odwoływaniu się do naturalnych zainteresowań dziecka. Podczas terapii, dziecko wykorzystując swoją naturalną aktywność przekazuje ważne dla niego sprawy i problemy, pokazując jednocześnie, w jaki sposób je przeżywa. W relacji terapeutycznej pomiędzy dzieckiem a terapeutą możliwa staje się zmiana przeżywanych przez dziecko trudności. Pracując z dzieckiem, jednocześnie zapraszam do współpracy jego rodzinę, tak aby przy zachowaniu tajemnicy zawodowej wymieniać się spostrzeżeniami, móc odpowiedzieć na pojawiające się pytania rodziców/opiekunów oraz zastanowić się z jakich zasobów rodzina może skorzystać, aby wspierać dziecko.

Psychoterapia indywidualna dla młodzieży to spotkania, podczas których za pomocą rozmowy, różnych zadań i doświadczeń stwarza się bezpieczną przestrzeń, w której młoda osoba ma możliwość opowiedzenia m.in. o swoich trudnościach, o swoich potrzebach, o zmianie jakiej oczekuje.

Zapraszam na spotkanie, jeśli dziecko lub młoda osoba:

 • chce bardziej zrozumieć siebie, poznać, odkryć swoje mocne strony
 • doświadcza różnego rodzaju trudności w nawiązywaniu i utrzymaniu relacji z innymi ludźmi
 • doświadcza długotrwałego smutku, zmęczenia, rozdrażnienia, złości, zniechęcenia, braku motywacji, poczucia winy
 • przejawia zachowania konfliktowe, agresywne, autodestruktywne
 • zmaga się z różnego rodzaju lękiem, z zaburzeniami nastroju (np. z depresją), z zaburzeniami odżywiania
 • przejawia trudności związane z niską samooceną, z poczuciem bycia nieakceptowanym, z wyobcowaniem
 • doświadczyło straty, kryzysu, traumy (np. śmierć bliskiej osoby, przemoc)
 • poświęca zbyt dużo czasu/ uwagi na liczeniu kalorii, kontroli tego co je; jest niezadowolone ze swojej wagi
 • doświadcza innego rodzaju trudności emocjonalnych/społecznych

Zapraszam rodziców:

 • których niepokoi rozwój ich dziecka
 • pragną zrozumieć zachowanie swojego dziecka
 • chcą się lepiej komunikować ze swoim dzieckiem
 • chcą uzyskać wsparcie w trudnościach wychowawczych lub skonsultować stosowane dotychczas metody wychowawcze
 • którzy chcą się dowiedzieć, w jaki jeszcze sposób mogą wspierać swoje dziecko

Na pierwszą konsultację dotyczącą dzieci oraz młodzieży zapraszam samych rodziców/rodzica/opiekunów prawnych.

Po ukończeniu 18-tego roku życia, na terapię młoda osoba może zgłosić się samodzielnie.

Na początku odbywa się kilka (1-3) spotkań konsultacyjnych, po których wspólnie ustalimy, czy i jaka będzie forma naszej dalszej współpracy ( np. jednorazowa konsultacja, konsultacje dla rodziców, terapia indywidualna, spotkania rodzinne).


Cennik

Terapia, konsultacja trwa 50 min. (spotkania indywidualne) lub 60 min. ( spotkania rodzinne).

 • konsultacja psychologiczna – 180 zł
 • terapia indywidualna – 180 zł
 • terapia rodzinna – 180 zł